oljna ogrščica
Buča
Krompir
Pšenica
Koruza

Horty Profi 10-5-40

kristalno foliarno đubrivo

UPOTREBA:

Malina, kupina:
za bolji kvalitet i ukus ploda se u fazi završnog nalivanja ploda upotrebljava za fertirigaciju 25-35 kg đubriva/ha 2-3x nedeljno (u zavisnosti od bujnosti zasada) dokle traje berba, za folijarno đubrenje se upotrebljava 0,5-0,7% koncentracije.
Jagoda: za bolji razvoj i zrenje ploda se u završnoj fazi rasta ploda upotrebljava za fertirigaciju 20-30 kg đubriva/ha 1-2x nedeljno (u zavisnosti od vremenskih uslova). U toku berbe u periodu 4-6 nedelja upotrebljava se 1-2x nedeljno 20-25 kg/ha. Za folijarno đubrenje se upotrebljava 0,5-0,7% koncentracije.
Lubenica: za bolje zrenje, kvalitet i ukus ploda se u završnoj fazi nalivanja ploda upotrebljava za fertirigaciju 30-40 kg đubriva/ha 1-2x nedeljno, za folijarno đubrenje se upotrebljava 0,5-0,7% koncentracije.
Jabuka: polovinom jula ili početkom avgusta kada plodovi dostignu velićinu +65 mm upotrebljava se za fertirigaciju 30-40 kg/ha 3-5x u zavisnosti od sortimenta, za folijarno đubrenje se upotrebljava 0,5-0,7% koncentracije. Đubrivo će uticati na brzo sazrevanje, kvalitetnu pigmentaciju i visok sadržaj šećera u plodu.
Paradajz, paprika: u fazi berbe (u paradajzu to je kod svake berbe u zavisnosti koliko ima cvetnih grana, a kod paprike kada plodovi dobijaju intezivno crvenu boju) upotrebljava se za fertirigaciju 25-35 kg/ha 2-3x,  za folijarno đubrenje se upotrebljava do 0,5% koncentracije. Đubrivo će uticati na bolje zrenje, kvalitet i ukus plodova.

Fertirigacija biljaka: upotrebljava se 0,1-0,2% koncentracije (1-2 g/l vode).

Potrošnja vode u ratarstvu je 300-500 l/ha. Đubrivo prethodno rastvoriti u kanti, sačekati da se kristali dobro navlaže. Nakon toga izmerenu količinu sredstava uliti kroz sito u rezervoar prskalice koji je napunjen do polovine sa potrebnom količinom vode. Uz stalno mešanje dodajemo vodu do potrebne količine.

Đubriva se mogu koristiti zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, osim sa preparatima na bazi bakra i sumpora. Pre upotrebe se preporučuje test kompatibilnosti. Za vreme jakog sunca đubrenje se ne preporučuje. Ako je nakon folijarne primene (manje od 6 sati) pala povećana količina kiše, potrebno je ponoviti đubrenje sledeći dan.

Sastav:
azot (N) ukupni 10% (nitratni 10%)
vodorastvorljivi fosfor-pentoksid (P2O5) 5%
vodorastvorljivi kalijum-oksid (K2O) 40%
sumpor (S) 2,4%
Mikroelementi: bor (B) 0,02%, bakar (Cu) 0,03%, gvožđe (Fe) helirano sa EDTA 0,075%, mangan (Mn) 0,05%, molibden (Mo) 0,001%, cink (Zn) 0,01%