oljna ogrščica
Buča
Krompir
Pšenica
Koruza

Horty Profi 12-40-12

kristalno foliarno đubrivo

UPOTREBA:

Pšenica:
za bolji razvoj klasa, u početnoj fazi klasanja upotrebljava se 4 kg đubriva/ha.
Kukuruz: za podsticanje intenzivnog rasta u fazi 4-7 listova upotrebljava se količina 3 kg/ha; primena đubriva se ponavlja u fazi formiranja stabla u količini 4 kg/ ha – đubrenje će uticati na povećavanje roda zrna.
Krompir: nakon formiranja redova, upotrebljava se 4 kg đubriva/ha – đubrenje će poboljšati kvalitet krtola.
Uljana repica: za povećavanje težine zrna u vreme pojave cvasti do početka cvetanja upotrebljava se 5 kg đubriva/ha.
Bundeve: đubrenje za vreme početka cvetanja u količini 3-5 kg/ha stimulisaće cvetanje biljaka.

Povrće:  za bolje ukorjenjivanje biljaka upotrebljavamo folijarno 0,2-0,3% koncentraciju (za mlade biljke upotrebljavamo niže koncentracije), za zalivanje upotrebljavamo 0,3-0,5% koncentracije. Đubrenjem započinjemo 14 dana nakon nicanja/presađivanja biljaka ili kod dovoljno razvijene lisne mase. Đubrimo u 7 -10-to dnevnim razmacima 3-4x u sezoni.
Voćarstvo, vinogradarstvo: za bolje ukorenjivanje biljaka i za veći cvetni zametak u početku sezone upotrebljavamo folijarno đubrivo 0,5-0,7% koncentracije 2-3x. Đubrivo je posebno delotvorno pri tretiranju starih rodnih zasada za poticanje rasta i obnovu mladog korenja.
Ukrasne biljke: za poboljšan razvoj korenovog sistema upotrebljava se za zalivanje 0,2-0,3% koncentracije (za mlade biljke koristimo niže koncentracije), za folijarnu primenu koristi se 0,1% koncentracije. Đubrivo upotrebljavamo 3-4x u 7-10-to dnevnim razmacima.

Fertirigacija biljaka: upotrebljava se 0,1-0,2% koncentracije (1-2 g/l vode).

Potrošnja vode u ratarstvu je 300-500 l/ha. Đubrivo prethodno rastvoriti u kanti, sačekati da se kristali dobro navlaže. Nakon toga izmerenu količinu sredstava uliti kroz sito u rezervoar prskalice koji je napunjen do polovine sa potrebnom količinom vode. Uz stalno mešanje dodajemo vodu do potrebne količine.

Đubriva se mogu koristiti zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, osim sa preparatima na bazi bakra i sumpora. Pre upotrebe se preporučuje test kompatibilnosti. Za vreme jakog sunca đubrenje se ne preporučuje. Ako je nakon folijarne primene (manje od 6 sati) pala povećana količina kiše, potrebno je ponoviti đubrenje sledeći dan.

Sastav
azot  (N) ukupni 12% (amonijačni 12%)
vodorastvorljivi fosfor-pentoksid (P2O5) 40%
vodorastvorljivi kalijum-oksid (K2O) 12%
sumpor (S) 5,6%
Mikroelementi: bor (B) 0,02%, bakar (Cu) 0,03%, gvožđe (Fe) helatizirano s EDTA 0,075%, mangan (Mn) 0,05%, molibden (Mo) 0,001%, cink (Zn) 0,01%