oljna ogrščica
Buča
Krompir
Pšenica
Koruza

Horty Profi 15-5-30

kristalno foliarno đubrivo

UPOTREBA:

Krastavac:
za intenzivan prirast ploda se u toku berbe upotrebljava 2-3x nedeljno u količini 20 kg đubriva/ha (za fertirigaciju). Ako su temperature visoke hrani se svaki drugi dan,  ako su niske onda se hrani 2x nedeljno u količini 20 do 25 kg/ha. Za folijarno đubrenje se upotrebljava do 0,5% koncentracije.
Paprika (bela): za intenzivan prirast ploda se đubrivo upotrebljava između svake berbe 2x nedeljno u količini 25-35 kg/ha (za fertirigaciju). Za folijarno đubrenje se upotrebljava do 0,5% koncentracije.
Jagoda, malina: upotrebljava se po precvetavanju (kada počinje formiranje ploda) u količini 20-25 kg/ha (za fertirigaciju) 2x nedeljno za intenzivan prirast ploda. Za foliarno đubrenje se upotrebljava 0,5-0,7% koncentracije.
Voćarstvo: upotrebljava se na početku intenzivnog prirasta ploda jer utiče na intezivan prirast plodova. Upotrebljava se za fertirigaciju 30-40 kg đubriva/ha, za folijarno đubrenje se upotrebljava 0,5-0,7% koncentracije.
Ukrasne biljke: za podsticanje i poboljšavanje cvetanja biljaka za zalivanje se upotrebljava 0,2-0,3% koncentracije, za folijarno đubrenje koristi se 0,1% koncentracije. Đubriti za vreme cvetanja u 7-10-to dnevnim razmacima.

Fertirigacija biljaka: upotrebljava se 0,1-0,2% koncentracije (1-2 g/l vode).

Potrošnja vode u ratarstvu je 300-500 l/ha. Đubrivo prethodno rastvoriti u kanti, sačekati da se kristali dobro navlaže. Nakon toga izmerenu količinu sredstava uliti kroz sito u rezervoar prskalice koji je napunjen do polovine sa potrebnom količinom vode. Uz stalno mešanje dodajemo vodu do potrebne količine.

Đubriva se mogu koristiti zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, osim sa preparatima na bazi bakra i sumpora. Pre upotrebe se preporučuje test kompatibilnosti. Za vreme jakog sunca đubrenje se ne preporučuje. Ako je nakon folijarne primene (manje od 6 sati) pala povećana količina kiše, potrebno je ponoviti đubrenje sledeći dan.

Sastav:
azot (N) ukupni 15% (nitratni 11,5%, amonijačni 3,5%)
vodorastvorljivi fosfor-pentoksid (P2O5) 5%
vodorastvorljivi kalijum-oksid (K2O) 30%
Mikroelementi: bor (B) 0,02%, bakar (Cu) 0,03%, gvožđe (Fe) helirano sa EDTA 0,075%, mangan (Mn) 0,05%, molibden (Mo) 0,001%, cink (Zn) 0,01%