oljna ogrščica
Buča
Krompir
Pšenica
Koruza

Horty Profi 18-18-18

kristalno foliarno đubrivo

UPOTREBA:

Pšenica:
za stimulisanje rasta u jesen se u fazi 4 lista upotrebljava 4-5 kg đubriva/ha.
Kukuruz: na povećanje roda zrna može se uticati upotrebom đubriva u fazi, kada je kukuruz visok 1 m (u količini 4-5 kg/ha).
Krompir: đubrenje nakon nicanja, kada su biljke visoke 5-10 cm, utiče na bujan rast. Upotrebljava se količina 4 kg/ha.
Uljana repica: u jesen u fazi 5.-7. listova se sa količinom 3-5 kg/ha ubrzava rast biljaka. Za produženje vegetacije i time povećanje roda upotrebljava se za vreme cvetanja 5 kg đubriva/ha, đubrenje se ponavlja nakon završetka cvetanja sa istom količinom đubriva.
Bundeve: upotrebom đubriva, kada su biljke visoke 20 cm, utiče se na bujan rast. Upotrebljava se količina 3-5 kg đubriva/ha.

Povrće: za ravnomeran rast sredinom sezone upotrebljava se, kod folijarne primene, koncentracija 0,2-0,3%, za zalivanje koncentracija 0,3-0,5%. Đubriti u 7-10-to dnevnim razmacima po potrebi.
Voćarstvo, vinogradarstvo: za podsticanje zdravog rasta, posebno u starim zasadima se, u fazi rasta kod folijarne primene upotrebljava koncentracija 0,5-0,7% (za mlade biljke upotrebljavati manje koncentracije). Đubriti 2-3x odnosno po potrebi.
Ukrasne biljke: za podsticanje vegetativnog rasta i više zelene mase listova za zalivanje upotrebljava se koncentracija 0,2-0,3%, za folijarno đubrenje upotrebljava se koncentracija 0,1%. Đubrivo koristiti 3-4x u 7-10-to dnevnim razmacima odnosno po potrebi.

Fertirigacija biljaka: upotrebljava se 0,1-0,2% koncentracije (1-2 g/l vode).

Potrošnja vode u ratarstvu je 300-500 l/ha. Đubrivo prethodno rastvoriti u kanti, sačekati da se kristali dobro navlaže. Nakon toga izmerenu količinu sredstava uliti kroz sito u rezervoar prskalice koji je napunjen do polovine sa potrebnom količinom vode. Uz stalno mešanje dodajemo vodu do potrebne količine.

Đubriva se mogu koristiti zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, osim sa preparatima na bazi bakra i sumpora. Pre upotrebe se preporučuje test kompatibilnosti. Za vreme jakog sunca đubrenje se ne preporučuje. Ako je nakon folijarne primene (manje od 6 sati) pala povećana količina kiše, potrebno je ponoviti đubrenje sledeći dan.

Sastav:
azot  (N) ukupni  18% (amidni 12,7%, amonijačni 3,5%, nitratni 1,8%)
vodorastvorljivi fosfor-pentoksid (P2O5) 18%
vodorastvorljivi kalijum-oksid (K2O) 18%
magnezijum oksid (MgO) 2%
Mikroelementi: bor (B) 0,02%, bakar (Cu) 0,03%, gvožđe (Fe) helatizirano s EDTA 0,075%, mangan (Mn) 0,05%, molibden (Mo) 0,001%, cink (Zn) 0,01%