oljna ogrščica
Buča
Krompir
Pšenica
Koruza

Horty Profi 20-5-10

kristalno foliarno đubrivo

UPOTREBA:

Pšenica: bolje bokorenje pšenice se postiže, ako se u proleće, kada je početak vegetacije, upotrebljava 3-4 kg đubriva/ha.
Kukuruz: na povećanje roda zrna se utiče, ako se, do početka cvetanja (dok je prelaz sa traktorom moguć)  upotrebljava 4-5 kg đubriva/ha.
Krompir: đubrenje sa 4 kg đubriva/ha u zadnjoj razvojnoj fazi utiče na razvoj krtola. Istovremena upotreba đubriva sa sredstvima za zaštitu bilja poboljšaće efikasnost zaštite i povećaće rod.
Uljana repica: na proleće, odmah kada uljana repica pozeleni, upotrebljava se 5 kg đubriva/ha. Đubrivo će uticati na bolje bokorenje i stabilnost biljke.

Povrće: za poticanje vegetativnog rasta sredinom sezone koristi se kod folijarne primene 0,2-0,3% koncentracije, za zalivanje pa 0,3-0,5% koncentracije. Đubrimo u 7-10-to dnevnim razmacima po potrebi.
Voćarstvo, vinogradarstvo: za stimulisanje rasta kod folijarne primene upotrebljava se 0,5-0,7% koncentracije (za mlade biljke koristimo nize koncentracije). Đubrimo 2-3x odnosno po potrebi.
Ukrasne biljke: za poticanje vegetativnog rasta i više zelene mase listova za zalivanje upotrebljava se 0,2-0,3% koncentracija, za folijarno đubrenje upotrebljava se 0,1% koncentracije. Đubrivo koristimo 3-4x u 7-10-to dnevnim razmacima odnosno po potrebi.

Fertirigacija biljaka: upotrebljava se 0,1-0,2% koncentracije (1-2 g/l vode).

Potrošnja vode u ratarstvu je 300-500 l/ha. Đubrivo prethodno rastvoriti u kanti, sačekati da se kristali dobro navlaže. Nakon toga izmerenu količinu sredstava uliti kroz sito u rezervoar prskalice koji je napunjen do polovine sa potrebnom količinom vode. Uz stalno mešanje dodajemo vodu do potrebne količine.

Đubriva se mogu koristiti zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, osim sa preparatima na bazi bakra i sumpora. Pre upotrebe se preporučuje test kompatibilnosti. Za vreme jakog sunca đubrenje se ne preporučuje. Ako je nakon folijarne primene (manje od 6 sati) pala povećana količina kiše, potrebno je ponoviti đubrenje sledeći dan.

Sastav:
azot  (N) ukupni  20% (amonijačni 11,5%, nitratni 8,5%)
vodorastvorljivi fosfor-pentoksid (P2O5) 5%
vodorastvorljivi kalijum-oksid (K2O)  10%
magnezijum oksid (MgO) 2%
sumpor (S) 5%
Mikroelementi: bor (B) 0,02%, bakar (Cu) 0,03%, gvožđe (Fe) helatizirano s EDTA 0,075%, mangan (Mn) 0,05%, molibden (Mo) 0,001%, cink (Zn) 0,01%