oljna ogrščica
Buča
Krompir
Pšenica
Koruza

Horty Profi 8-12-30

kristalno foliarno đubrivo

UPOTREBA:

Pšenica: za povećavanje težine i kvaliteta zrna, za vreme cvetanja upotrebljava se 4 kg đubriva/ha, đubrenje se ponavlja u fazi nakon cvetanja u količini 4 kg/ha. Preporučuje se još i dodavanje ureje u količini 10 kg/ha kod obe primene.
Krompir: za podsticanje rasta krtole u fazi inicijacije krtole upotrebljava se 4 kg đubriva/ha.
Uljana repica: za lakše prezimljavanje biljaka upotrebljava se u jesenjem periodu 5 kg đubriva/ha.
Bundeve: intenzivan rast plodova (bundeve) poboljšaće se, ako se u fazi formiranja bundeva doda 3-5 kg đubriva/ha.

Povrće: za povećavanje mase plodova i bolju izjednačenost roda za vreme plodnosti biljaka koristimo 0,2-0,3% koncentracije (folijarno), kod zalivanja upotrebljava se 0,3-0,5% koncentracije. Đubrimo u 7-10-to dnevnim razmacima.
Voćarstvo, vinogradarstvo: za bolju obojenost, kvalitet i bolju skladišnu sposobnost plodova u fazi nastajanja plodova upotrebljava se folijarno 0,5-0,7% koncentracije 3-5x u 10-14-to dnevnim razmacima.
Ukrasne biljke: za poticanje i poboljšavanje cvetanja biljaka za zalivanje se upotrebljava 0,2-0,3% koncentracije, za folijarno đubrenje koristi se 0,1% koncentracije. Đubrimo za vreme cvetanja u 7-10-to dnevnim razmacima.

Fertirigacija biljaka: upotrebljava se 0,1-0,2% koncentracije (1-2 g/l vode).

Potrošnja vode u ratarstvu je 300-500 l/ha. Đubrivo prethodno rastvoriti u kanti, sačekati da se kristali dobro navlaže. Nakon toga izmerenu količinu sredstava uliti kroz sito u rezervoar prskalice koji je napunjen do polovine sa potrebnom količinom vode. Uz stalno mešanje dodajemo vodu do potrebne količine.

Đubriva se mogu koristiti zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, osim sa preparatima na bazi bakra i sumpora. Pre upotrebe se preporučuje test kompatibilnosti. Za vreme jakog sunca đubrenje se ne preporučuje. Ako je nakon folijarne primene (manje od 6 sati) pala povećana količina kiše, potrebno je ponoviti đubrenje sledeći dan.

Sastav
azot  (N) ukupni  8% (amonijačni 3%, nitratni 5%)
vodorastvorljivi fosfor-pentoksid (P2O5) 12%
vodorastvorljivi kalijum-oksid (K2O) 30%
magnezijum oksid (MgO) 2%
sumpor (S) 5%
Mikrolementi: bor (B) 0,02%, bakar (Cu) 0,03%, gvožđe (Fe) helatizirano s EDTA 0,075%, mangan (Mn) 0,05%, molibden (Mo) 0,001%, cink (Zn) 0,01%