oljna ogrščica
Buča
Krompir
Pšenica
Koruza

Horty Profi BOR

kristalno foliarno đubrivo

UPOTREBA:

Voćarstvo:
Za folijarno đubrenje upotrebiti 1-3 kg/ha 1-2x pre  cvetanja i 1x posle cvetanja. Đubrivo upotrebiti još 1x u jesen posle berbe i pre opadanja lišća.
Vinogradarstvo: Upotrebiti 0,5% rastvor za foliarnu aplikaciju (maximalno 2 kg/ha po tretmanu); đubrenje ponavljati 1x pre cvetanja i 1x posle cvetanja.
Biljke sa plodovima: Za folijarno đubrenje upotrebiti 1 kg/ha 1x pre cvetanja i 1x nakon cvatnje.
Jagode: Za folijarno đubrenje upotrebiti pre cvetanja 1 kg/ha.
Uljana repica: Upotrebiti 1-1,5 kg/ha, ponavljamo 1x u jesen (u fazi 5. do 7. listova) i 1-2x pre cvetanja.
Kukuruz: U fazi 12. listova upotrebiti folijarno 1-1,5 kg đubriva/ha.
Šećerna repa: Upotrebiti 2 kg/ha folijarno u vreme pre sklapanja redova i 2 kg/ha u vreme posle sklapanja redova.

Potrošnja vode je 300-500 l/ha. Đubrivo prethodno rastvoriti u kanti, sačekati da se kristali dobro navlaže. Nakon toga izmerenu količinu sredstava uliti kroz sito u rezervoar prskalice koji je napunjen do polovine sa potrebnom količinom vode. Uz stalno mešanje dodajemo vodu do potrebne količine.

Đubriva se mogu koristiti zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, osim sa preparatima na bazi bakra i sumpora. Pre upotrebe se preporučuje test kompatibilnosti. Za vreme jakog sunca đubrenje se ne preporučuje. Ako je nakon folijarne primene (manje od 6 sati) pala povećana količina kiše, potrebno je ponoviti đubrenje sledeći dan.

Sastav:
bor (B) 8%, mangan (Mn) 1%, cink (Zn) 0,04%, magnezijum oksid (MgO) 4%, sumpor (S) 10%